Gå til innhold

Årsrapport 2017

Kolonne

 Les hele rapporten Næringsrettet utviklingsarbeid i Troms 2017 (ekstern nettside) →

To kolonner

Forord av Sigrid Ina Simonsen

Det var et år der jakten på resultatene av den regionale innsatsen ble intensivert ytterligere.

Samtidig ble fylkeskommunen etter manges mening satt tilbake hva angår regional handlingsfrihet som følge av mer statlig detaljstyring på virkemidler. Som konsekvens av dette ble 2017 året der det ble behov for å jobbe annerledes enn tidligere for å lykkes med den videre nærings- og samfunnsutviklingen, i form av å jobbe smartere og enda mer målrettet. Dette er en utvikling mot samhandling, og det å se sammenhenger, der vi i fellesskap bygger et sterkere fylke og et sterkere nord.

Tilretteleggende næringspolitikk

Som motvekt til skiftninger i de statlige rammebetingelsene, har Fylkesrådet i Troms i perioden hatt samme fastsatte mål; å føre en næringspolitikk som tilrettelegger for et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv som bidrar til at folk kan bo og leve det gode liv i hele Troms. For å oppnå dette, vil vi måtte ha fokus på våre fortrinn og jobbe for å utløse potensiale og løse utfordringer. Alle som jobber med nærings- og samfunnsutvikling, i fylkeskommunen og blant våre utviklingspartnere, jobber hardt for å lykkes. For vi har egentlig ikke så mye valg – det er jo for våre unge vi gjør dette. Og kanskje var det nettopp også derfor enda mer stas at det var nettopp en ungdomssatsing, RUST i regi av Nord-Troms regionråd som vant næringsprisen i 2017.

«Regional næringsutvikling i Troms 2017»

Rapporten Regional Næringsutvikling i Troms 2017 viser omfanget av det fylkeskommunale næringsrettede utviklingsarbeidet. Rapporten søker å få fram innsats i form av aktiviteter og tilskudd som har bidratt til å videreutvikle Troms, men gir også plass til resultater av innsats over tid. Rapporten inngår selvfølgelig også i konteksten med dokumentasjon av resultater, og kan forhåpentligvis også bidra til læring. I tillegg vil den kunne fungere som en sektorbasert kunnskapsbase for de videre prosessene vi som fylke står midt oppe i og skal gjennom i tiden som kommer.

 

God lesing!

Sigrid Ina Simonsen
Fylkesråd for kultur og næring

Rapporten Regional Næringsutvikling i Troms 2017 viser omfanget av det fylkeskommunale næringsrettede utviklingsarbeidet. Rapporten søker å få fram innsats i form av aktiviteter og tilskudd som har bidratt til å videreutvikle Troms, men gir også plass til resultater av innsats over tid. Rapporten inngår selvfølgelig også i konteksten med dokumentasjon av resultater, og kan forhåpentligvis også bidra til læring. I tillegg vil den kunne fungere som en sektorbasert kunnskapsbase for de videre prosessene vi som fylke står midt oppe i og skal gjennom i tiden som kommer. God lesing! Sigrid Ina Simonsen Fylkesråd for kultur og næring
Sigrid Ina Simonsen Fylkesråd for kultur og næring