Gå til innhold

Årsrapport 2016

Kolonne

Les hele rapporten Regional næringsutvikling i Troms 2016 (ekstern nettside) →

To kolonner

Forord

Fylkesrådet har som mål å føre en næringspolitikk som tilrettelegger for et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv som bidrar til at folk skal bo og leve det gode liv i hele Troms.

Rapporten Regional Næringsutvikling i Troms 2016 viser både omfang og ikke minst bredden i det fylkeskommunale næringsrettede utviklingsarbeidet. Rapporten søker å få fram tiltak og aktiviteter som skal bidra til å møte fylkets utfordringer, med særskilt fokus på synergier og sammenhengende innsats over tid.

Vekst i næringslivet

Det er høy prosjektaktivitet både på lokalt og regionalt nivå i fylket. Gjennom aktiv bruk av kompetanse, arena og utviklingskapital stimuleres det til vekst i både nyopprettet og etablert næringsliv, i tillegg bevilges det tilretteleggende midler som kommer befolkning og næringslivet i Troms til gode.

Fylkesrådet er bekymret for at det regionale- og kommunale handlingsrommet for utvikling står under press. Fylkesrådet vil prioritere dokumentasjon av effektene og argumentasjon for videreføring av utviklingsressurser i dialogen med nasjonale myndigheter.

Samarbeid og samordning

For å forsterke effekten av de regionale utviklingsmidlene, fokuseres det på prioriteringer i en situasjon der rammebetingelsene har endret seg. Samarbeidet med fylkets partnerskap blir i denne sammenheng viktigere og de strategiske satsingene vil bli samordnet bedre for å sikre at alle drar i samme retning. Strategi for næringsutvikling vil bli et redskap i dette arbeidet.

Tromsø, mai 2017

Willy Ørnebakk
Fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms

 

Fylkesråd Willy Ørnebakk
Willy Ørnebakk Fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms