Gå til innhold
Om SNU

Om SNU

Kolonne

SNU er en operasjonalisering av Fylkesplan for Troms innen næringsfeltet. SNU gir strategisk retning og er et styringsverktøy for næringsutvikling.

To kolonner

Utfordringer

De viktigste identifiserte utfordringene i Troms fylke er tilgang på relevant kompetanse og rekruttering, ensidig næringsstruktur, spredt bosetting og mangel på risikovillig kapital. For å kunne imøtekomme disse utfordringene og identifisere og utløse fortrinn har fylkeskommunen utviklet Strategi for næringsutvikling i Troms (SNU).

Samfunnsutvikling

SNU er et verktøy som gir prioritert retning for næringsutvikling, den skal styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og regional utviklingsaktør gjennom å tilrettelegge og skape koblinger mellom aktører og stimulere til vekst i hele regionen.

Nettverksnode

SNU skal identifisere samfunnsdrivere, optimalisere ressursbruk og sikre at regionale prioriteringer harmonerer med utfordringer, fortrinn og behov i omgivelsene. For at dette skal bidra til næringsutvikling må fylkeskommunen gjennom samfunnsutviklerrollen fungere som en nettverksnode for aktuelle partnere.

To kolonner

Operativ

SNU skal operasjonalisere og konkretisere Fylkesplan for Troms innenfor næringsutvikling. Videre skal den innlemme igangsatte sektorstrategier og ivareta nye behov, problemstillinger, muligheter og oppgaver fremover.

FoU-strategi

I tillegg har vedtatt “Arktisk innovasjon – FoU-strategi for Troms” et særlig fokus på å stimulere til forskning, innovasjon og utvikling i regionens næringsliv. FoU-strategien er sektorovergripende. Sammen med SNU vil den danne grunnlag for fremtidige strategiske prioriteringer i regionen innenfor næring og innovasjon og koblingen mellom disse.

Ved implementering av SNU er det stort fokus på samhandling, koordinering og rullering av både sektorvise og sektorovergripende strategier.

Bilder viser avslutningen av Tromskonferansen 2018. Fylkesrådene Sigrid og Roar og administrasjonen takker alle deltagere og foredragsholdere som bidro til to lærerike og spennende dager!